Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Mat 06 Materialeffektivitet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Ecophons produkter får du ett bra exempel som visar hur du aktivt arbetar med att minimera materialåtgången och avfallsmängden i ditt projekt. Detta kan du med fördel inkludera i dokumentationen som nämns i detta avsnitt.

Syfte

Att uppmuntra och främja åtgärder för att optimera materialeffektiviteten, i syfte att minimera miljöpåverkan från materialanvändning och avfall utan att försämra byggnadens konstruktionsstabilitet, hållbarhet eller livslängd.

Bedömningskriterier

Möjligheter har identifierats och lämpliga åtgärder har utretts och genomförts för att optimera materialanvändningens effektivitet i samband med byggnadens utformning, upphandling, byggskede, underhåll och slutet på byggnadens livslängd.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Det finns flera sätt på vilket Ecophons produkter bidrar till en låg materialanvändning.

Först och främst är Ecophons ljudabsorbenter väldigt effektiva, vilket gör att du inte behöver komplettera ditt akustikundertak med lika många väggmonterade och fristående absorbenter för att uppnå god akustik.

Därutöver kan ljudabsorbenter från Ecophon beställas måttanpassade efter ditt projekt. På så sätt kan allt spill undvikas.

Absorbenterna kan även monteras ner och återanvändas utan att skadas. Det betyder att man kan återanvända materialet, t.ex. vid renoveringar eller om en byggnad ska rivas.

När undertaket en dag ska återvinnas så kan Ecophons produkter enkelt separeras i fraktioner (glasull och metall). Vi tar emot och återvinner alla absorbenter som är tillverkade av tredje generationens glasull utan kostnad. Detta gäller såväl hela tak som montagespill. Det enda du behöver göra är att leverera materialet (separerat) till vår fabrik i Hyllinge.

Se avsnittet Wst 01 för mer information.

Genom att specificera att produkterna som ska användas i projektet ska:

  • vara effektiva i sin funktion

  • kunna levereras måttanpassade

  • kunna återanvändas

  • kunna återvinnas till 100 %

och sedan exemplifierar detta med att välja Ecophons ljudabsorbenter så har du en god början för att uppfylla kraven i detta kriterium.