Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Mat 01 Livscykelpåverkan

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 6 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Det finns tredjepartscertifierade EPD:er (Upprättade enligt EN 15804) för mer än 90 % av Ecophons produkter. Det betyder att våra produkter kan tillgodoräknas i avsnittet ”Environmental product declarations” och att du som kund har stor flexibilitet i valet av undertak.

Syfte

Att uppmuntra och främja användningen av tillförlitliga och lämpliga verktyg för livscykelanalys och, som en följd av detta, föreskrivande av byggnadsmaterial med en låg miljöpåverkan (vilket innefattar inbäddad koldioxid) under byggnadens hela livscykel.

Bedömningskriterier

Livscykelanalys (1-5 poäng)

Projektet använder sig av ett verktyg för livscykelanalys (LCA) för att mäta byggnadselementens miljöpåverkan under livscykeln. Livscykelanalysen innefattar åtminstone de obligatoriska byggnadselement som anges i avsnittet ”Materials assessment scope” i BREEAM-SE Mat 01-beräkningsverktyget (förutsatt att dessa byggnadselement ingår i byggnaden). Procenttal som uppnåtts enligt BREEAM-SE Mat 01-beräkningsverktyget och antalet tilldelade poäng.

EPD, Miljövarudeklaration (1 poäng)

Åtminstone fem produkter som föreskrivits i projekteringsskedet (DS) och byggts in i den färdiga byggnaden (PCS) har verifierade EPD:er (Miljödeklarationer).

Kriterier för exemplarisk nivå

Åtminstone tio produkter som föreskrivits i projekteringsskedet (DS) och byggts in i den färdiga byggnaden (PCS) har verifierade EPD:er (Miljödeklarationer).

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon har marknadens bredaste sortiment av akustikpaneler med tredjepartscertifierade EPD:er. Detta gör det enkelt att skapa visuellt och akustiskt attraktiva miljöer och samtidigt uppfylla kraven för att produkterna ska tillgodoräknas i detta kriterium.

Våra EPD:er är upprättade enligt EN 15804 och uppfyller kraven som ställs i detta avsnitt. För att få ett poäng krävs totalt 5 EPD:er med maximalt 2 EPD:er i varje grupp i tabell 37 (avsnitt Mat 03).

För "exemplarisk nivå" krävs totalt 10 EPD:er.

EPD:erna kan laddas ner från Ecophons eller Environdecs hemsidor.