Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Inn 01 Innovation

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De avsnitt där Ecophon framförallt kan bidra till poäng för ”exemplarisk nivå” är:

 • Hea 02 Luftkvalitet inomhus – Våra produkter uppfyller kraven i tabell 18
 • Mat 01 Livscykelpåverkan – Vi har EPD:er för alla våra produkter
 • Mat 07 Farliga ämnen – Våra produkter uppfyller kraven i tabell 43

Godkända innovationer: Ecophon erbjuder psykoakustiska undersökningar där vi låter människorna som ska vistas i byggnaden svara på en rad frågor. Utifrån svaren rekommenderar vi sedan den mest lämpliga akustiska lösningen.

Syfte

Att stödja innovationer inom byggindustrin genom att uppmärksamma och premiera hållbarhetsrelaterade fördelar som inte belönas via de vanliga BREEAM-SE-indikatorerna.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng är tillgängliga, utöver den samlade BREEAM-SE-poängen på 100 %, genom en kombination av följande:

Alternativ 1: Byggnaden uppnår exemplarisk nivå genom att uppfylla definierade kriterier för exemplarisk nivå i en eller flera av följande BREEAM-SE indikatorer:

 • 1.a Man 05 Förvaltning
 • 1.b Hea 02 Luftkvalitet inomhus
 • 1.c Ene 04 Utformning för låga koldioxidutsläpp
 • 1.d Tra 03a Alternativa transportsätt eller Tra 03b Alternativa transportsätt
 • 1.e Wat 01 Vattenanvändning
 • 1.f Mat 01 Livscykelpåverkan
 • 1.g Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror
 • 1.h Mat 07 Farliga ämnen
 • 1.i Wst 01 Hantering av byggavfall
 • 1.j Wst 02 Återvunnen ballast
 • 1.k Wst 05 Klimatanpassning

Alternativ 2: Genom att använda ”godkända innovationer”. En innovationspoäng kan tilldelas för varje ansökan om byggnaden uppfyller de definierade kriterierna i ett ansökningsformulär, som också godkänns av SGBC.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Den psykologiska aspekten av akustik är mycket viktig. Det är i slutändan alltid människornas upplevelse som är avgörande för deras välbefinnande. Ecophon samarbetar med ledande forskare för att öka förståelsen för hur ljud påverkar oss fysiskt, fysiologiskt och psykologiskt.

Ett resultat av detta arbete är att vi erbjuder psykoakustiska undersökningar där vi genom att prata med människorna som ska verka i ett hus kommer fram till den optimala akustiska lösningen.

Kontakta oss för mer information