Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Hea 04 Termisk komfort

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon erbjuder system för akustisk behandling av TABS-byggnader som gör det möjligt att få god akustik utan att de energibesparande funktionerna eller den termiska komforten påverkas negativt.

Syfte

Att säkerställa att godtagbara termiska komfortnivåer uppnås via ändamålsenlig design och lämplig styrning för att bibehålla en termiskt behaglig miljö för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Simulering av termiskt klimat (eller en analytisk mätning eller utvärdering av termiska komfortnivåer i byggnaden) har utförts, genom användning av PMV-index (predicted mean vote) och PPD-index (predicted percentage of dissatisfied) i enlighet med SS-EN ISO 7730:2006 och med full hänsyn till säsongsvariationer. Denna simulering används för att bestämma nivån av termisk komfort i byggnaden. I synnerhet är inomhustemperaturen under vinter- och sommarsäsongerna i linje med de rekommenderade komfortkriterierna.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

I miljösmarta byggnader med termiskt aktiva byggsystem (TABS-byggnader) används den höga termiska massan i betongmellanbjälklagen för att utjämna temperaturvariationer i byggnaden. För att värmen ska kunna överföras till och från betongen så kan man inte ha ett heltäckande akustikundertak.

För att akustiken i en TABS-byggnad ska bli bra så använder man en kombination av frihängande takabsorbenter, väggabsorbenter och ljudabsorberande skärmar. Då får man en lösning som ger både låg energiförbrukning, hög komfort och god rumsakustik.

Ecophon har ett flertal produkter och systemlösningar anpassade för TABS-byggnader. Genom att kombinera produkter ur serierna Ecophon Master™ Matrix, Ecophon Solo™ och Ecophon Akusto så uppnås bra akustik utan att TABS-effekten påverkas nämnvärt. Med Ecophons breda sortiment ges stora designmöjligheter både akustiskt och visuellt. Ecophons rådgivare bidrar gärna med goda råd om hur du ska kombinera och placera produkterna för att få bästa möjliga resultat i just ditt projekt.