Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Hea 02 Luftkvalitet inomhus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophons produkter bidrar till följande poäng:

  • Emissions from building products – Samtliga Ecophons produkter uppfyller kraven för undertak i tabell 17.
  • Post-construction indoor air quality measurement – Genom att använda lågemitterande undertak från Ecophon så förbättrar man chanserna att klara kraven för att få poäng i detta avsnitt.
  • Exemplary level criteria – Samtliga Ecophons produkter uppfyller kraven för undertak i tabell 18

Syfte

Att främja en hälsosam inomhusmiljö genom att uppmuntra till användning av lämplig ventilation och utrustning samt lämpliga ytskikt.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minimerade källor till luftförorening (4 poäng)

  • Upprätta en luftkvalitetsplan (1poäng)
  • Ventilation (1 poäng)
  • Emissioner från byggnadsprodukter (1poäng) där minst fyra av de fem produkttyperna i tabell 17 uppfyller kraven gällande emissionsnivåer, provning och ytterligare krav. Tabell 17 inkluderar exempelvis Färg och ytskikt inomhus, Golvmaterial (även avjämningsmaterial och massagolv), Isoleringsmaterial i tak och vägg, samt akustiska och termiska isoleringsmaterial.
  • Mätning av inomhusluftens kvalitet i färdig byggnad (1 poäng)

Anpassningsförmåga – potential för naturlig ventilation (1 poäng)
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon erbjuder marknadens bredaste sortiment av ljudabsorbenter med extremt låga VOC- och formaldehydemissioner. Vi klarar marknadens absolut tuffaste test för emissioner och är bl.a. annat godkända enligt franska A+ och California Emission Regulation.

Emissions from building materials

För att få poäng i detta avsnitt så ska produkterna klara emissionskraven som redovisas i tabell 17 och 18 i BREEAM-SE-manualen. Det gör alla Ecophons ljudabsorbenter så du kan välja fritt bland alla våra produkter och ändå alltid vara säker på att du får marknadens lägsta emissioner.

Post-construction indoor air quality measurement

Kraven som ställs i detta avsnitt uppfylls enklast genom att välja lågemitterande produkter från början. Genom att välja absorbenter från Ecophon så minimerar du emissionerna från undertaket och får på så sätt större marginaler att jobba med för övriga byggmaterialskategorier.

Exemplary level criteria

Samtliga absorbenter från Ecophon klarar kraven som redovisas i tabell 18 i BREEAM-SE-manualen och bidrar till ett eller två exemplary level criteria-poäng.