Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Hea 01 Visuell komfort

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De flesta av Ecophons vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer. Det gör att de bidrar till en hög dagsljusfaktor och därigenom underlättar uppfyllandet av kraven i avsnittet ”Dagsljus/ Daylighting”.

Syfte

Att säkerställa att dagsljus, artificiell belysning och brukarstyrning har beaktats i projekteringsskedet, för att säkerställa bästa praxis avseende visuella krav och komfort för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 4 delar:

Skallkrav (prerequisite)

All fluorescerande belysning och kompaktlysrör är försedda med ballast/ transformatorer/drivdon av högfrekvenstyp.

Bländningsstyrning (1 poäng)

Risken för bländning har minimerats i alla relevanta delar av byggnaden genom en strategi för bländningsstyrning, antingen genom byggnadens utformning och läge eller genom designåtgärder.

Dagsljus (upp till 4 poäng – beroende på byggnadstyp)

Denna indikator ställer krav på att relevanta ytor i byggnaden uppfyller god praxis för dagsljusfaktor och andra kriterier.

Utblick (1 poäng)

När 95 % av golvytan i relevanta delar av byggnaden finns inom X meters avstånd från ett fönster eller en permanent öppning som ger adekvat utblick.

Belysning inom- och utomhus (1 poäng)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

Ljusreflektansen på ytskikten i ett rum är avgörande för att kunna utnyttja såväl infallande dagsljus som artificiellt ljus maximalt. De flesta av våra vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer vilket gör att de medverkar till en hög dagsljusfaktor i de rum som de installeras i. Ett bra utnyttjande av dagsljuset kan ge upp till fyra poäng i avsnittet ”Dagsljus”.

Vi tillhandahåller BIM-objekt för merparten av våra produkter vilket gör det enkelt att göra de dagsljusberäkningar som krävs som bevis.