Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar delvis till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Ene 04 Utformning för låga koldioxidutsläpp

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon erbjuder system för akustisk behandling av TABS-byggnader som gör det möjligt att få god akustik utan att de energibesparande funktionerna i byggnaden påverkas negativt.

Syfte

Att uppmuntra till projekteringsåtgärder som minskar byggnadens energianvändning och tillhörande koldioxidutsläpp, och som minimerar beroendet av aktiva installationssystem.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Passiv design (2 poäng)

  1. Den första poängen för indikatorn Hea 04 Termisk komfort är uppnådd.
  2. Projektgruppen gör en analys av den föreslagna tomten under det tidiga programhandlingsskedet och identifierar möjligheter att implementera passiva designlösningar som kan minska byggnadens energibehov.
  3. I byggnaden används passiva designåtgärder för att minska byggnadens totala energibehov eller CO₂-utsläpp med minst 5 %, i linje med resultaten från passivdesignanalysen.

 Förnybar energi, LZC - Low and Zero Carbon (1 poäng)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

I miljösmarta byggnader med termiskt aktiva byggsystem (TABS-byggnader) används den höga termiska massan i betongmellanbjälklagen för att utjämna temperaturvariationer i byggnaden. För att värmen ska kunna överföras till och från betongen så kan man inte ha ett heltäckande undertak.

För att uppnå en bra akustik i en TABS-byggnad använder man en kombination av frihängande takabsorbenter, väggabsorbenter och ljudabsorberande skärmar. På så sätt får man både låg energiförbrukning och god rumsakustik.

Ecophon har ett flertal produkter och systemlösningar anpassade för TABS-byggnader. Genom att kombinera produkter ur serierna Ecophon Master™ Matrix, Ecophon Solo™ och Ecophon Akusto så uppnås bra akustik utan att TABS-effekten påverkas nämnvärt. Med Ecophons breda sortiment ges stora designmöjligheter både akustiskt och visuellt. Ecophons rådgivare bidrar gärna med goda råd om hur du ska kombinera och placera produkterna för att få bästa möjliga resultat i just ditt projekt.