leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande Fuktsäkerhet.  

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att förhindra framtida fuktproblem genom att främja fuktsäker design och konstruktion i byggnaden.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Skallkrav (prerequisite)

Byggnaden är utformad och projekterad med avseende på fuktsäkerhet, och den har byggts i enlighet med de allmänna rekommendationerna i Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, vilket innebär att riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt har identifierats och dokumenterats, kontrollplaner har fastställts och genomförandet har dokumenterats.

Fuktsäkerhet (upp till två poäng)

Fuktsäkerhetsprojektering har utförts i enlighet med de svenska riktlinjerna ”ByggaF” eller motsvarande. Aktuell svensk branschpraxis för våtutrymmen och rörarbeten/vvs (se CN3) följs, så som:

  • Säker vatteninstallation (branschregler för säkra vatteninstallationer)
  • BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum)
  • GVK Säkra våtrum
  • MVK Måleribranschens våtrumskontroll
  • Branschstandarden ByggaF (metod för fuktsäker byggprocess)
  • RBK (Rådet för Byggkompetens)

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Our contribution

Produkter av Leca lättklinker är helt okänsligt för fukt och skadas inte vid eventuella översvämningar. Det är ändå viktigt att välja rätt konstruktioner eftersom eventuellt angränsande material kan vara fuktkänsliga. Leca använder P-märkning för att verifiera god funktion avseende fukt.

Ytbehandlad Leca lättklinker (12/20 K) är kapillärbrytande. Fyllningar med obehandlad Leca lättklinker är dränerande, dock ej garanterat kapillärbrytande.

Leca Lättklinker kan magasinera stora mängder vatten. Därför kan översvämning och överbelastning av dagvattennätet undvikas vid kraftiga nederbördsmängder.

lättklinker_byggarbetare