leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande Livscykelkostnad och livslängdsplanering. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Leca lättklinker är ett keramiskt material med obegränsad livslängd. Normalt kräver installerad produkt inget underhåll under byggnadens livslängd. Lecakulorna är fullt återbrukbara och även block kan återvinnas.

Syfte

Att leverera värde under hela livslängden genom att uppmuntra tillämpning av livscykelkostnadsberäkning som förbättrar projektering, specifikation, underhåll och drift under hela livscykeln, samt att främja ekonomisk hållbarhet genom att fördela kapitalkostnader.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Elementär livscykelkostnad (2 poäng)

En översiktlig LCC-plan för hela fastigheten har upprättats i det tidiga programhandlingsskedet. Planen ger en indikation om framtida kostnader för utbyten under en analysperiod som kunden bestämmer (till exempel 20, 30, 50 eller 60 år) och innehåller skattningar av livslängds-, underhålls- och driftkostnader. Det ska visas lämpliga exempel på hur LCC-planen har använts för att påverka byggnadens och systemens design och specifikation för att minimera livscykelkostnaderna och maximera det kritiska värdet.

Livscykelkostnad på komponentnivå (1 poäng)

En utvärdering av livscykelkostnader för olika alternativ på komponentnivå har utvecklats. Utvärderingen ska visa hur livscykelkostnaderna har minimerats för följande komponenter:

  • 4.a Klimatskal, till exempel fasad, fönster och yttertak
  • 4.b Installationssystem, till exempel värmekälla, kylsystem och styrning
  • 4.c Ytskikt, till exempel väggar, golv och innertak
  • 4.d Utrymmen utomhus, till exempel hårdgjorda ytor, gränsskydd utomhus.

Rapportering av kapitalkostnad (1 poäng)

Byggnadens kapitalkostnad rapporteras via BREEAM-SE:s poängräknings och rapporteringsverktyg.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca lättklinker är ett keramiskt material med obegränsad livslängd, se information under punkt 8 i byggvarudeklarationer som går att hitta på respektive produkt på Lecas webbplats (länk finns under dokument). Normalt kräver installerad produkt inget underhåll under byggnadens livslängd. Leca lättklinker är isolerande vilket innebär lägre energikostnader. Leca Isoblock har en mycket god isolerande förmåga.

Leca lättklinkerkulor är fullt återbrukbara och block kan återvinnas, se information under punkt 10 i byggvarudeklarationer.

lättklinker_grävskopa_byggarbetsplats