leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att främja låga radonnivåer i byggnader.

Bedömningskriterier

Skallkrav

Byggnaden är utformad och planerad i enlighet med de generella rekommendationerna i Svensk byggnorm avsnitt 6:23, med radonnivåer begränsade till högst 200 Bq/m3, och gammastrålning till 0,3 µSv/h i vistelserum.

(1 poäng) Byggnaden är utformad för att begränsa de högsta radonnivåerna till 100 Bq/m3 luft.

(2poäng) Byggnaden är utformad för att begränsa de högsta radonnivåerna till 60 Bq/ m3 luft.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Genom Lecas lösning Ventilerat Golv kan man åtgärda markradon. Fyllnadsmassor av Leca Lättklinker kan användas för att ersätta radonhaltiga massor. Mer information om hur lösningen Ventilerat Golv fungerar och är uppbyggd hittar du på informationsbladet under dokument. 

ventilerat_golv