leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande Utformning för hållbarhet och resiliens.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Väggsystem med Leca Block är mycket robusta och är inte känsliga för mekanisk påverkan i form av slag, stötar och påkörningar.

Syfte

Att uppmuntra och främja tillräckligt skydd av exponerade byggnadselement och markytor, och därigenom minimera hur ofta de behöver bytas ut och optimera materialanvändningen.

Bedömningskriterier

Byggnaden har utformats utifrån lämpliga hållbarhets- och skyddsåtgärder eller speciellt framtagna funktioner eller lösningar som förhindrar skada på känsliga delar inuti och utanpå byggnaden och på element i omgivningen. Inkluderar exempelvis skydd mot eventuell fordons- eller vagntrafik inne i byggnaden.

Relevanta delar av byggnaden är utformat och projekterade för att begränsa materialnedbrytning till följd av miljöfaktorer.

Exempel på tillämpliga byggnadselement:

  • Grund, underbyggnad, nedersta våningsplan, stödmurar
  • Ytterväggar
  • Glaselement: fönster, takfönster
  • Fasadbeklädnad (när denna utsätts för den yttre miljön)

Exempel på miljöfaktorer:

  • Miljöfaktorer (solstrålning, temperaturvariationer, vatten eller fukt mm.)
  • Biologiska faktorer (vegetation, insekter)
  • Föroreningar (luft- och markföroreningar)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Murade väggar av Leca Block eller Leca Isoblock 2.0 är mycket robusta. Dessa väggar av sten är relativt okänsliga för mekanisk åverkan, tex slag, stötar och påkörning. Detta påvisas av lång erfarenhet inom byggindustrin. I Svenska Stölskyddsföreningens norm för mekaniskt inbrottsskydd är väggar av lättklinkerbetong en av få godkända enskiktslösningar.

leca_vägg