leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande Termisk komfort.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Konstruktioner med Isoblock 2.0 har mycket goda isoleringsegenskaper som bidrar till ett bra termiskt klimat.

Syfte

Att säkerställa att godtagbara termiska komfortnivåer uppnås via ändamålsenlig design och lämplig styrning för att bibehålla en termiskt behaglig miljö för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Simulering av termiskt klimat (eller en analytisk mätning eller utvärdering av termiska komfortnivåer i byggnaden) har utförts, genom användning av PMV-index (predicted mean vote) och PPD-index (predicted percentage of dissatisfied) i enlighet med SS-EN ISO 7730:2006 och med full hänsyn till säsongsvariationer. Denna simulering används för att bestämma nivån av termisk komfort i byggnaden. I synnerhet är inomhustemperaturen under vinter- och sommarsäsongerna i linje med de rekommenderade komfortkriterierna.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Our contribution

Lecablock ger en tung stomme. Tunga stommar har en värmelagrande effekt som minskar snabba temperatursvängningar och ger bättre termisk komfort. Konstruktioner med Isoblock 2.0 har mycket goda isoleringsegenskaper som bidrar till ett bra termiskt klimat. Täthetsmätning och termografering har gjorts på ett referensobjekt byggt med Leca lättklinker. Se rapport nedan.

isoblock_vägg_uppbyggnad