isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Mat 07 Farliga ämnen.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Isoleringsprodukter från ISOVER är inte klassade eller märkningspliktiga enligt REACH.

Syfte

Att uppmuntra till användning av produkter som inte innehåller några farliga ämnen, eller låga nivåer av farliga ämnen, och har en liten negativ inverkan på hälsa och miljö. Dessutom syftar indikatorn till att förenkla framtida återanvändning av produkter och material från byggnaden och att underlätta identifieringen av farliga ämnen.

Bedömningskriterier

Loggbok och utfasning av farliga ämnen – Byggvaror och kemiska produkter (1 poäng)

Fasta byggvaror i byggnadselement och alla ohärdade kemiska produkter som är inbyggda i byggnaden uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen, som återfinns i BREEAM manualen i tabell 41, så som cancerframkallande, hormonstörande eller PBT/vPvB. Produkterna ska vara dokumenterade i en loggbok.

Byggnadselement enligt BSAB som ska kontrolleras och dokumenteras:

 • E – Platsgjutna konstruktioner
 • F – Murverk
 • G – Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H – Konstruktioner av längdformvaror
 • I – Skikt av termoisolervaror
 • J – Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K – Skikt av skivor
 • L – Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar m.m.
 • M – Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
 • N – Kompletteringar av sakvaror m.m.
 • Z – Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

Loggbok och utfasning av farliga ämnen – installationsprodukter (1 poäng)

Installationsprodukter enligt listan nedan uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen enligt tabell 41 i BREEAM manualen. Installationsprodukter är dokumenterade i samma loggbok som byggvaror.

Installationsprodukter som ska kontrolleras och dokumenteras:

 • PD – Brunnar och dylikt i mark
 • PN – Rörledningar m.m.
 • PP – Anordningar för förankring, expansion, skydd m.m. av rörledning
 • PR – Brunnar, spygatter, golvrännor m.m.
 • PS – Ventiler m.m. i vätskesystem och gassystem
 • PU – Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
 • PVB – Tappventiler, blandare m.m. i tappvattensystem
 • QK – Ljuddämpare
 • QL – Ventilationskanaler m.m.
 • QM – Luftdon m.m.
 • Isolering av installationer
 • SBF – Kanalsystem
 • SBQ – Kanalisation av elinstallationsrör
 • SC – El- och telekablar m.m.
 • SD – Skarvar, förbindningsdon och dylikt i el- eller telesystem
 • SM – Uttag i elkraftsystem
 • SN – Ljusarmaturer, ljuskällor m.m

Kriterier för exemplarisk nivå

Produkter i ytskikt och/eller som är avsedda för direktkontakt med människor eller dricksvatten uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen, enligt tabell 41, och riskminskningsämnen enligt tabell 43 i BREEAM manualen. Produkterna ska även vara dokumenterade i en loggbok.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isoleringsprodukter är varken klassade eller märkningspliktiga enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Produkternas innehåll redovisas enligt eBVD 2015 och finns registrerade i BASTA, som godkända produkter.

Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus som är fristående bedömningsverktyg. Dessa har några fler bedömningskriterier, se vidare på respektive hemsida. 

ISOVER arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda samt uppdaterade i miljödatabaserna. Alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om produkter via byggsektorns olika redovisningssystem. Besök BASTAs hemsida