isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Mat 06 - Materialeffektivitet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER Glasull är tillverkad av upp till 80 % återvunnet glas. ISOVER bidrar till god materialeffektivitet genom ett produktsortiment som endast ger upphov till minimala avfallsmängder på byggarbetsplatsen.

Syfte

Att uppmuntra och främja åtgärder för att optimera materialeffektiviteten, i syfte att minimera miljöpåverkan från materialanvändning och avfall utan att försämra byggnadens konstruktionsstabilitet, hållbarhet eller livslängd.

Bedömningskriterier

Möjligheter har identifierats och lämpliga åtgärder har utretts och genomförts för att optimera materialanvändningens effektivitet i samband med byggnadens utformning, upphandling, byggskede, underhåll och slutet på byggnadens livslängd.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER Glasull är tillverkad av upp till 80 % återvunnet glas.

ISOVER har isolerprodukter anpassade efter svenska standardmått vilket minskar behovet av kapning på byggarbetsplatsen och begränsar uppkomsten av avfall.

ISOVER kan dessutom leverera glasullsisolering med specialbeställda format anpassade efter behoven i aktuellt byggobjekt.

ISOVER InsulSafe® är en lösull som blåses på plats och fyller det utrymme den installeras i. Lösull behöver naturligtvis inte kapas så avfallet blir minimalt.

ISOVER erbjuder kunder att ta hand om isoleravfall som uppstår på byggarbetsplatser genom att sköta insamling, transport och återvinning. Syftet är att förbättra flödet och återanvända isoleravfallet i nya applikationer och därmed minska mängden som går på deponi.