isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isoleringsprodukter innehåller upp till 80 % återvunnet glas. ISOVERs tillverkning i Billesholm är certifierad enligt ISO 14001.

Syfte

Att uppmuntra och främja föreskrivande och inköp av byggvaror som är anskaffade på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Plan för hållbar upphandling (1 poäng)

I slutet av det tidiga programhandlingsskedet har kunden eller byggherren en dokumenterad policy och dokumenterade rutiner som fastställer krav för inköp som alla leverantörer och upphandlare måste följa, kopplat till ansvarsfull anskaffning av byggvaror. Den dokumenterade policyn och de dokumenterade rutinerna måste uppmuntra föreskrivande av produkter som innehar certifiering för ansvarsfull anskaffning framför liknande produkter utan certifiering.

Ansvarsfull anskaffning av byggvaror (upp till 3 poäng)

De tillgängliga poängen för ansvarsfull anskaffning (se nedan) kan tilldelas när de tillämpliga byggvarorna (se tabell 36 i manualen) anskaffas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med BREEAM-SE:s metod.

Poäng för ansvarsfull anskaffning Uppnått procenttal för ansvarsfull anskaffning
3 ≥ 36
2 ≥ 20
1 ≥ 10

Kriterier för exemplarisk nivå

För att erhålla en innovationspoäng för denna BREEAM-SE-indikator ska ett procenttal på åtminstone 52 % har uppnåtts för ansvarsfull anskaffning.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER Glasull är tillverkad av upp till 80 % återvunnet glas. Tack vare glasullens goda egenskaper är det möjligt att klara isolervärden med låg vikt och att komprimera produkterna upp till en femtedel. Detta minskar miljöbelastningen för såväl produktion som transport. Produkterna har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i.

Eftersom ISOVERs glasull innehåller mer än 50 % post-consumer återvunnet material behöver endast tillverkningen vara ISO-14000 certifierad för att få poäng för ansvarsfull anskaffning av råmaterial.