isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM 2017  gällande kriteriet Man 06 Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har produkter, system och anvisningar som bidrar till att skapa byggnader med hög fuktsäkerhet.

ISOVER tillhandahåller projekteringsanvisningar för att bygga kompakta tak fuktsäkert med variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra.

Syfte

Att förhindra framtida fuktproblem genom att främja fuktsäker design och konstruktion i byggnaden.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Skallkrav (prerequisite)

Byggnaden är utformad och projekterad med avseende på fuktsäkerhet, och den har byggts i enlighet med de allmänna rekommendationerna i Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, vilket innebär att riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt har identifierats och dokumenterats, kontrollplaner har fastställts och genomförandet har dokumenterats.

Fuktsäkerhet (upp till två poäng)

Fuktsäkerhetsprojektering har utförts i enlighet med de svenska riktlinjerna ”ByggaF” eller motsvarande. Aktuell svensk branschpraxis för våtutrymmen och rörarbeten/vvs (se CN3) följs, så som:

  • Säker vatteninstallation (branschregler för säkra vatteninstallationer)
  • BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum)
  • GVK Säkra våtrum
  • MVK Måleribranschens våtrumskontroll
  • Branschstandarden ByggaF (metod för fuktsäker byggprocess)
  • RBK (Rådet för Byggkompetens)

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER har ett komplett system av folier, tejper och tätningsmedel för fuktsäkerhet som följer riktlinjerna i Bygga F. Det är viktigt med rätt utförande för att undvika fuktproblem och vi hjälper dig gärna hitta rätt lösning. ISOVER har detaljerade anvisningar för korrekt montage av ett flertal produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet.

Med hjälp av den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra kan man bygga kompakta tak utan luftspalt. 

ISOVERs rörskål Climpipe Section HygroWick säkerställer att kondensvatten som uppstår kring kalla rör leds ut på rätt sätt.

U Protect Slab 4.0 Alu1 kan användas som kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler.