isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Innovation.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har ett omfattande sortiment av produkter som kan bidra till konstruktion och byggande av innovativa byggnader.

Syfte

Att stödja innovationer inom byggindustrin genom att uppmärksamma och premiera hållbarhetsrelaterade fördelar som inte belönas via de vanliga BREEAM-SE-indikatorerna.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng är tillgängliga, utöver den samlade BREEAM-SE-poängen på 100 %, genom en kombination av följande:

Alternativ 1: Byggnaden uppnår exemplarisk nivå genom att uppfylla definierade kriterier för exemplarisk nivå i en eller flera av följande BREEAM-SE indikatorer:

 • 1.a Man 05 Förvaltning
 • 1.b Hea 02 Luftkvalitet inomhus
 • 1.c Ene 04 Utformning för låga koldioxidutsläpp
 • 1.d Tra 03a Alternativa transportsätt eller Tra 03b Alternativa transportsätt
 • 1.e Wat 01 Vattenanvändning
 • 1.f Mat 01 Livscykelpåverkan
 • 1.g Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror
 • 1.h Mat 07 Farliga ämnen
 • 1.i Wst 01 Hantering av byggavfall
 • 1.j Wst 02 Återvunnen ballast
 • 1.k Wst 05 Klimatanpassning

Alternativ 2: Genom att använda ”godkända innovationer”. En innovationspoäng kan tilldelas för varje ansökan om byggnaden uppfyller de definierade kriterierna i ett ansökningsformulär, som också godkänns av SGBC.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER Vario Xtra är en variabel ångbroms som ändrar diffusionsmotstånd beroende på luftfuktigheten. Detta möjliggör byggande av kompakta takkonstruktioner utan ventilerad luftspalt.