isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Hea 10 Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER tillhandahåller en konstruktionslösning som förutom värmeisolering av grunder även bidrar till minskad radoninträngning från marken till inomhusmiljön.

Syfte

Att främja låga radonnivåer i byggnader.

Bedömningskriterier

Skallkrav

Byggnaden är utformad och planerad i enlighet med de generella rekommendationerna i Svensk byggnorm avsnitt 6:23, med radonnivåer begränsade till högst 200 Bq/m3, och gammastrålning till 0,3 µSv/h i vistelserum.

(1 poäng) Byggnaden är utformad för att begränsa de högsta radonnivåerna till 100 Bq/m3 luft.

(2poäng) Byggnaden är utformad för att begränsa de högsta radonnivåerna till 60 Bq/ m3 luft.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Floormategrunden är en konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow. Betongplattan och makadamen läggs ovanpå cellplastisolering. Grunden kan ventileras mekaniskt vilket ger en mängd fördelar. En fuktsäker lösning som värmeisolerar effektivt och skyddar mot markradon. För mer information se länk nedan till konstruktionslösningen.