isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Hea 05 Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolerprodukter används för att skapa goda ljudmiljöer genom att minimera ljudstörningar från angränsande rum eller från bullriga utomhusmiljöer. Produkterna används också för att minska ljudstörningar från ventilationssystem.

Syfte

Att säkerställa att byggnadens ljudmiljö, inklusive ljudisolering, når upp till lämplig standard utifrån byggnadens ändamål.

Bedömningskriterier

(För 1 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass C enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås, samt att Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig,

(För 2 poäng) Två akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 3 poäng) Fyra akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 4 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolering kan användas vid ljudisolering av väggar, golv och tak, samt i ventilationskanaler för dämpning av fläktljud. Isoleringen minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö.

ISOVER tillhandahåller information om ljudreduktion för väggar på sin hemsida.

ISOVERs produkter är en del av Saint-Gobain Silent Wall som är det enda systemet för ytterväggar som uppfyller kraven i gällande version av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Fasadsystemet är P-märkt.