isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Hea 02 Luftkvalitet inomhus.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

En del av ISOVERs produkter som är i kontakt med inomhusmiljön har testats enligt ISO16000 avseende emissioner av bland annat formaldehyd och TVOC.

Syfte

Att främja en hälsosam inomhusmiljö genom att uppmuntra till användning av lämplig ventilation och utrustning samt lämpliga ytskikt.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minimerade källor till luftförorening (4 poäng)

  • Upprätta en luftkvalitetsplan (1poäng)
  • Ventilation (1 poäng)
  • Emissioner från byggnadsprodukter (1poäng) där minst fyra av de fem produkttyperna i tabell 17 uppfyller kraven gällande emissionsnivåer, provning och ytterligare krav. Tabell 17 inkluderar exempelvis Färg och ytskikt inomhus, Golvmaterial (även avjämningsmaterial och massagolv), Isoleringsmaterial i tak och vägg, samt akustiska och termiska isoleringsmaterial.
  • Mätning av inomhusluftens kvalitet i färdig byggnad (1 poäng)

Anpassningsförmåga – potential för naturlig ventilation (1 poäng)
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER Vario Xtra® uppfyller A+ enligt franska systemet vilket innebär mindre än 10 µg/m3 formaldehyd och mindre än 1000 µ/m3 TVOC efter 28 dagar.  

ISOVERs ULTIMATE-produkter uppfyller Eurofins Indoor Air Comfort Gold vilket innebär 10 µg/m3 formaldehyd och mindre än 100 µg/m3 VOC efter 28 dagar.