isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i BREEAM 2017 gällande kriteriet Ene 01 Minskad energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 14 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Effektiv isolering från ISOVER bidrar till att uppnå de förbättringar som krävs enligt tabell Tabell 20: Ene 01 Procentuell förbättring och tilldelning av poäng.

Syfte

Att uppmuntra och främja byggnader vars utformning minimerar det driftmässiga energibehovet.

Bedömningskriterier

Skallkrav (prerequisite)

Gällande lagkrav på energiprestanda uppfylls.

Användning av godkänt energiberäkningsprogram (upp till 14 poäng)

Antalet tilldelade poäng baseras på den procentuella förbättringen av den bedömda utformningens beräknade energiprestanda (BEPI, Building Energy Performance Index) i förhållande till BFS 2017:5 BBR 25-standardens krav på energiprestanda (CSBEPI, Current Standards Building Energy Performance Index). Den procentuella förbättringen används för att avgöra antalet poäng som ska tilldelas, i enlighet med tabellen nedan:

BREEAM-SE 2017 Poäng Procentuell förbättring
  1 3 %
  2 5 %
  3 8 %
  4 11 %
  5 16 %
Miniminivå för Excellent 6 20 %
  7 24 %
  8 28 %
  9 33 %
Miniminivå för Outstanding 10 40 %
  11 50 %
  12 60 %
  13 80 %
  14 100 %

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

För att förbätta en byggnads energiprestanda spelar isoleringen och konstruktionens isolerförmåga en viktig roll.

Högpresterande glasullsprodukter från ISOVER ger med sin unikt goda isolerförmåga för mineralull möjligheten att förbättra prestandan i konstruktionen utan att behöva öka tjockleken.

ISOVER redovisar på sin hemsida bra lösningar för att uppnå en hög energiprestanda i en byggnad. Våra låglambdaprodukter i glasull bidrar till en rad konstruktionsfördelar.  

ISOVER kan erbjuda premiumprodukten ISOVER Fasadskiva 30 för utvändig isolering på lufttät stomme, produkten som har ett lambdavärde på 0,030 W/m*K, vilket är marknaden bästa för mineralull.

ISOVER har också produkter för lufttätning som kan medföra stora förbättringar.

ISOVER har även isolering för rör och kanaler som minskar oönskad värmeavgivning till inomhusluften, exempelvis cirkulationsförluster i värmesystem.