Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Wst 01 Hantering av byggavfall

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc har tjänsten Byggoptimering där hela byggprocessen från projektering till slutanvändning ingår. Vi erbjuder formatsågade gipsskivor och stålprofiler vilket minimerar spill och onödigt arbete på byggplatsen. Vi erbjuder även lägenhetsanpassade buntar med flexibel leverans och big-bags för återhämtning av eventuellt gipsspill från byggarbetsplatser.

Syfte

Att främja resurseffektivitet via en effektiv och lämplig hantering av byggavfall.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minskning av byggavfall (2 poäng)

(1 poäng) Lämpliga mål har formulerats för mängden icke-farligt avfall och farligt avfall som uppkommer på platsen. Mängden byggavfall som uppkommer mäts och följs regelbundet upp mot målen.

(2 poäng) Det finns rutiner för att sortera, återanvända och återvinna byggavfall med uppdelning i åtminstone fem definierade avfallskategorier (se Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning: klicka här), om möjligt direkt på byggarbetsplatsen. Sortering på annan plats är endast ett alternativ om det inte är möjligt att sortera direkt på byggarbetsplatsen.

Minskade mängder avfall på deponi (1 poäng)

En betydande mängd icke-farligt bygg- och rivningsavfall (när relevant) som har uppkommit genom projektet har styrts bort från deponi enligt tabell 44.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc Byggoptimering baseras på hela byggprocessen, från planering och projektering till drift och underhåll. Vi erbjuder måttanpassade gipsskivor och stålprofiler som packas på en och samma pall och är  lägenhetsanpassade. Detta för att minimera spill och onödiga tunga lyft på arbetsplatsen. Vi erbjuder flexibel transport och/eller inplastade produkter om dessa måste förvaras utomhus.

Gyproc erbjuder även big-bags för överblivet returgips som vi hämtar upp på byggarbetsplatsen. Eventuell kartong sorteras bort från gipsskivorna innan gipset återgår i produktionen. Detta för att minimera klimatpåverkan av byggmateral och för att förenkla så mycket som möjligt på byggarbetsplatserna.

Gyproc Byggoptimering

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Gyproc Retursäck