Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 06 Materialeffektivitet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc hjälper till att optimera kundernas byggprojekt från början till slut genom servicen Byggoptimering. Det innebär att hela processen från konstruktion till byggande, montering och efterföljande spill- och avfallshantering effektiviseras vilket gynnar både miljön och byggandets totalekonomi.

Syfte

Att uppmuntra och främja åtgärder för att optimera materialeffektiviteten, i syfte att minimera miljöpåverkan från materialanvändning och avfall utan att försämra byggnadens konstruktionsstabilitet, hållbarhet eller livslängd.

Bedömningskriterier

Möjligheter har identifierats och lämpliga åtgärder har utretts och genomförts för att optimera materialanvändningens effektivitet i samband med byggnadens utformning, upphandling, byggskede, underhåll och slutet på byggnadens livslängd.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vad kan vi bidra med

Gyproc erbjuder en rad tjänster som kan säkra att projektet får de bästa lösningarna från början. Våra innovativa system är baserade på lösningar som lever upp till funktionskrav som t.ex. byggnadens ljudisolering och akustik, brandskydd, fuktskydd och hållbarhet. Med vår kunskap kan vi hjälpa dig att optimera byggnaden från ett funktions-, omkostnads- och hållberhetsperspektiv.

Vi finns tillgängliga från planering till färdig byggnad, men redan i projekteringsfasen avgörs en stor del av byggomkostnaderna så att ju tidigare du involverar oss desto bättre!

I planerings- och projekteringsfasen erbjuder vi hjälp och rådgivning, på dina villkor, och vi kan självklart komplementera med:

  • Miljöcertifikat och godkännanden
  • Mängdberäkningar och statisk dimensionering
  • BIM-objekt och CAD-ritningar

På byggplatsen kan vi säkra optimala leveranssystem, t.ex. genom:

  • Just-in-time-leveranser
  • Lägenhetspaket med gipsskivor, stålprofiler och tillbehör
  • Leveranser i önskad sekvens och nära monteringsplatsen
  • Väderplastade gipsbuntar för förvaring utomhus
  • Hanteringshjälpmedel
  • Rådgivning på byggarbetsplatsen

Om du vill veta mer om Gyproc Byggoptimering och höra hur vi kan hjälpa dig optimera ditt byggprojekt, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Dessutom erbjuder vi Big Bag säckar levereras till byggarbetsplatsen och skickas tillbaka till Gyproc när de fyllts med spill. Återvinningen hjälper inte bara kunderna att nå sina miljömål utan medför också praktiska och ekonomiska fördelar för dem. De som använder vår insamlingslösning slipper betala för containerhyra och deponi.

Gyproc byggoptimering

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Gyproc Retursäck