Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 05 - Utformning för hållbarhet och resiliens 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Våra hårda gipsskivor ger robusta konstruktioner och används lämpligen i väggar som utsätts för mycket stora belastningar.

Syfte

Att uppmuntra och främja tillräckligt skydd av exponerade byggnadselement och markytor, och därigenom minimera hur ofta de behöver bytas ut och optimera materialanvändningen.

Bedömningskriterier

Byggnaden har utformats utifrån lämpliga hållbarhets- och skyddsåtgärder eller speciellt framtagna funktioner eller lösningar som förhindrar skada på känsliga delar inuti och utanpå byggnaden och på element i omgivningen. Inkluderar exempelvis skydd mot eventuell fordons- eller vagntrafik inne i byggnaden.

Relevanta delar av byggnaden är utformat och projekterade för att begränsa materialnedbrytning till följd av miljöfaktorer.

Exempel på tillämpliga byggnadselement:

  • Grund, underbyggnad, nedersta våningsplan, stödmurar
  • Ytterväggar
  • Glaselement: fönster, takfönster
  • Fasadbeklädnad (när denna utsätts för den yttre miljön)

Exempel på miljöfaktorer:

  • Miljöfaktorer (solstrålning, temperaturvariationer, vatten eller fukt mm.)
  • Biologiska faktorer (vegetation, insekter)
  • Föroreningar (luft- och markföroreningar)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vad kan vi bidra med

Gyproc Habito är en extremt tuff gipsskiva och är mycket motståndskraftig mot slag och stötar. Gyproc Habito och Gyproc Robust är specielt lämpliga i offentliga miljöer som är utsatta för mekanisk påverkan, exempelvis skolor och sjuhus där extra robusta väggar är önskvära.

Aquaroc cementskiva är lämplig i miljöer utsatta för fukt med hårt mekaniskt slitage.

Gyproc Robust i offentliga miljöer

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t.ex. ljud, brand eller ytskikt. 

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...