Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Man 06 Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter för innerväggar ingår i en rad systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer.

Syfte

Att förhindra framtida fuktproblem genom att främja fuktsäker design och konstruktion i byggnaden.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Skallkrav (prerequisite)

Byggnaden är utformad och projekterad med avseende på fuktsäkerhet, och den har byggts i enlighet med de allmänna rekommendationerna i Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, vilket innebär att riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt har identifierats och dokumenterats, kontrollplaner har fastställts och genomförandet har dokumenterats.

Fuktsäkerhet (upp till två poäng)

Fuktsäkerhetsprojektering har utförts i enlighet med de svenska riktlinjerna ”ByggaF” eller motsvarande. Aktuell svensk branschpraxis för våtutrymmen och rörarbeten/vvs (se CN3) följs, så som:

  • Säker vatteninstallation (branschregler för säkra vatteninstallationer)
  • BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum)
  • GVK Säkra våtrum
  • MVK Måleribranschens våtrumskontroll
  • Branschstandarden ByggaF (metod för fuktsäker byggprocess)
  • RBK (Rådet för Byggkompetens)

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc produkter ingår i systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer. Systemen och produkterna från Gyproc är testade och dokumenterade.

Gyproc erbjuder systemdokumentation och support för att säkerställa fuktsäker projektering, bland annat via Gyproc Handbok. Utförandet är viktigt för fullgod fuktsäkerhet. Gyproc tillhandahåller monteringsanvisningar för att utförandet ska ske på rätt sätt för de olika applikationerna.

Glasroc H Ocean våtrumsskiva monteras med fördel på våtrumsväggar i bostäder, hotell eller andra lokaler med liknande fuktbelastning. Glasroc H Ocean är fukt- och mögelresistent och har mycket låg vattenabsorption. Skivan är CE-märkt med GM-H1, vilket är den bästa klassen för skivor monterade i väggar som utsätts for vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten.  Den kan användas tillsammans med stålsystemen Gyproc XR ochGyproc DUROnomic vid montage på innervägg.

För innerväggar i simhallar, källare och garage rekommenderar vi Aquaroc Cementskiva.

Systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t.ex. ljud, brand eller ytskikt. 

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...