Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Hea 05 Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för innerväggar möter alla kraven som ställs i BBR och SS25268:2007, Svensk standard för ljudklassning av lokaler, skolor och liknande.

Syfte

Att säkerställa att byggnadens ljudmiljö, inklusive ljudisolering, når upp till lämplig standard utifrån byggnadens ändamål.

Bedömningskriterier

(För 1 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass C enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås, samt att Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig,

(För 2 poäng) Två akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 3 poäng) Fyra akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 4 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc XR-system består av XR-reglar och ACOUnomic-skenor. Systemet minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö. Vi tillhandahåller även ett webbaserat verktyg, Wall Selector, som underlättar valet av system och lösningar – allt utifrån dina krav. Dessutom hittar du omfattande information om ljud och lätta innerväggar i Gyproc Handbok.

Gyproc XR-system bidrar till en förbättrad ljudmiljö

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t.ex. ljud, brand eller ytskikt. 

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...