Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers Industri- och Designgolv bidrar delvis till poäng i BREEAM gällande kriteriet Mat 05 - Utformning för hållbarhet och resiliens.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att uppmuntra och främja tillräckligt skydd av exponerade byggnadselement och markytor, och därigenom minimera hur ofta de behöver bytas ut och optimera materialanvändningen.

Bedömningskriterier

Byggnaden har utformats utifrån lämpliga hållbarhets- och skyddsåtgärder eller speciellt framtagna funktioner eller lösningar som förhindrar skada på känsliga delar inuti och utanpå byggnaden och på element i omgivningen. Inkluderar exempelvis skydd mot eventuell fordons- eller vagntrafik inne i byggnaden.

Relevanta delar av byggnaden är utformat och projekterade för att begränsa materialnedbrytning till följd av miljöfaktorer.

Exempel på tillämpliga byggnadselement:

  • Grund, underbyggnad, nedersta våningsplan, stödmurar
  • Ytterväggar
  • Glaselement: fönster, takfönster
  • Fasadbeklädnad (när denna utsätts för den yttre miljön)

Exempel på miljöfaktorer:

  • Miljöfaktorer (solstrålning, temperaturvariationer, vatten eller fukt mm.)
  • Biologiska faktorer (vegetation, insekter)
  • Föroreningar (luft- och markföroreningar)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers Industri- och Designgolv är robusta och har bra beständighet. De kan med fördel läggas på ytor med mycket gångtrafik eller truck-, vagn- och fordonstrafik.