Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers produkter och lösningar inom Golvavjämning bidrar till poäng i BREEAM gällande kriteriet Man 06 - Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers Screedry är en fuktindikator som gör det enkelt att veta när golvavjämningsmassan är tillräckligt torr. weberfloor Screedry gjuts in i avjämningsmassan.

Syfte

Att förhindra framtida fuktproblem genom att främja fuktsäker design och konstruktion i byggnaden.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 3 delar:

Skallkrav (prerequisite)

Byggnaden är utformad och projekterad med avseende på fuktsäkerhet, och den har byggts i enlighet med de allmänna rekommendationerna i Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, vilket innebär att riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt har identifierats och dokumenterats, kontrollplaner har fastställts och genomförandet har dokumenterats.

Fuktsäkerhet (upp till två poäng)

Fuktsäkerhetsprojektering har utförts i enlighet med de svenska riktlinjerna ”ByggaF” eller motsvarande. Aktuell svensk branschpraxis för våtutrymmen och rörarbeten/vvs (se CN3) följs, så som:

  • Säker vatteninstallation (branschregler för säkra vatteninstallationer)
  • BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum)
  • GVK Säkra våtrum
  • MVK Måleribranschens våtrumskontroll
  • Branschstandarden ByggaF (metod för fuktsäker byggprocess)
  • RBK (Rådet för Byggkompetens)

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers Screedry är en fuktindikator som gör det enkelt att veta när golvavjämningsmassan är tillräckligt torr för att förses med ett ytskikt. weberfloor Screedry gjuts in i avjämningsmassan och visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till rätt nivå.

Weber Leca Ventilerat Golv är fuktsäkert och har en snabb och kontrollerad uttorkning.

Weber har utfört omfattande och dokumenterade studier om fukt och emissioner i golvkonstruktioner. Kasein används inte i Webers produkter.

Webers avjämningsmassor är fuktskadestabila. Det betyder att avjämningsmassan inte behöver bytas ut vid en fuktskada utan den kan återanvändas och förses med nytt ytskikt efter uttorkning.

weberfloor screedryweberfloor screedry