Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM SE 2017 gällande Återvunnen ballast.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att uppmuntra och främja användningen av återvunnen och sekundär ballast, vilket minskar behovet av nytt material och optimerar materialeffektiviteten i byggandet.

Bedömningskriterier

En poäng – Återvunnen ballast

1. Minst 25 % av användningen av högkvalitativ ballast (inom byggprojektet) utgörs av sekundär eller återvunnen ballast. Andelen kan mätas antingen utifrån vikt eller utifrån volym.

2. Den återvunna eller sekundära ballasten utgörs av ANTINGEN

  • 2.a Byggavfall, rivningsavfall och schaktmassor från byggarbetsplatsen eller annan plats ELLER
  • 2.b Sekundär ballast (se Relevanta definitioner).

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Eftersom återvunnet glas betraktas som ett sekundärmaterial spelar glasavfall en viktig roll för att minska vårt behov av råmaterial från naturen.

I genomsnitt 30 % av den totala vikten hos en glasruta som Saint-Gobain tillverkar består av internt glasavfall (krossat glas från glastillverkningen som har återförts till den ursprungliga processen) och glasavfall återvunnet före konsumentledet (glasskrot inköpt från glasbearbetningsföretag innan slutprodukten används).

recycling

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

I två länder, Frankrike och Storbritannien, utvecklas nya anläggningar för att återvinna innehållet vid livscykelns slut.