Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM SE 2017 gällande Innovation.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Forskning och utveckling är en central del av Saint-Gobains strategi. Mer än 380 patent söks varje år. Som en del av ett rigoröst förbättringssynsätt och tack vare sin ekoinnovationspolicy har Saint-Gobain engagerat sig för att ge kunderna verkligt mervärde genom att utveckla innovativa lösningar som minskar byggnaders och infrastrukturers miljöpåverkan under deras hela livscykel.

Syfte

Att stödja innovationer inom byggindustrin genom att uppmärksamma och premiera hållbarhetsrelaterade fördelar som inte belönas via de vanliga BREEAM-SE-indikatorerna.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng är tillgängliga, utöver den samlade BREEAM-SE-poängen på 100 %, genom en kombination av följande:

Alternativ 1: Byggnaden uppnår exemplarisk nivå genom att uppfylla definierade kriterier för exemplarisk nivå i en eller flera av följande BREEAM-SE indikatorer:

 • 1.a Man 05 Förvaltning
 • 1.b Hea 02 Luftkvalitet inomhus
 • 1.c Ene 04 Utformning för låga koldioxidutsläpp
 • 1.d Tra 03a Alternativa transportsätt eller Tra 03b Alternativa transportsätt
 • 1.e Wat 01 Vattenanvändning
 • 1.f Mat 01 Livscykelpåverkan
 • 1.g Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror
 • 1.h Mat 07 Farliga ämnen
 • 1.i Wst 01 Hantering av byggavfall
 • 1.j Wst 02 Återvunnen ballast
 • 1.k Wst 05 Klimatanpassning

Alternativ 2: Genom att använda ”godkända innovationer”. En innovationspoäng kan tilldelas för varje ansökan om byggnaden uppfyller de definierade kriterierna i ett ansökningsformulär, som också godkänns av SGBC.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Our contribution

Saint-Gobain är en nyckeltillgång för att uppnå exemplariska prestandanivåer i fråga om:

 • Minskad miljöpåverkan
 • Bättre välbefinnande och komfort

Här följer några exempel från de två senaste åren på Saint-Gobains innovationer för förbättrad komfort och hållbarhet i byggnaden:

 • ECLAZ, den senaste generationen av Saint-Gobains lågemissivitetsglas, är perfekt för två- och treglasfönster i milt och kallt klimat. Den här lösningen uppfyller de allra högsta kraven på energieffektivitet och boendekomfort, utan några kompromisser;
 • COOL-LITE XTREME 70/33, den senaste innovationen inom högpresterande solkontrollbeläggningar  förenar hög ljustransmission för att maximera dagsljuset med en låg solfaktor för att minska byggnadens kylbehov;
 • STADIP BUILDER öppnar nya möjligheter att genomföra arkitektoniska idéer tack vare det extra starka mellanskiktet av strukturell PVB-plast. Den strukturella PVB-plasten är 10 gånger starkare än standard-PVB vid rumstemperatur vilket gör att den kan bära större, jämnt fördelade laster och hålla samman ihop även efter en skada.

Detta är bara några exempel på Saint-Gobains innovationsförmåga…

Våra glasprodukter kan också vara en tillgång för att uppnå fördelar som till exempel:

 • Ergonomisk strategi: att främja hälsosamt, bekvämt och produktivt arbete genom att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad till dem som använder den. Tack vare sin genomskinlighet skänker glas, när det används utvändigt eller som mellanvägg, komfort, produktivitet och välbefinnande åt dem som vistas i byggnaden.
 • Avskräckning från fågelkollisioner: minskar skador och dödsfall bland fåglar genom kollisioner med byggnader i flykten. Tack vare de speciellt utvalda mönstren och färgerna gör våra 4BIRD-glaspartier fasaderna synliga för fåglar. En diskret men effektiv, permanent och fågelvänlig lösning.