Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM SE 2017 gällande ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain glass erbjuder ett brett urval av högpresterande akustiska glasprodukter som kan dämpa utomhusbullret med upp till 50dB. Vi erbjuder lösningar med utmärkta ljudisoleringsegenskaper utan behov av tjocka glas.

Syfte

Att säkerställa att byggnadens ljudmiljö, inklusive ljudisolering, når upp till lämplig standard utifrån byggnadens ändamål.

Bedömningskriterier

(För 1 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass C enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås, samt att Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig,

(För 2 poäng) Två akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 3 poäng) Fyra akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 4 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Krav på bullerdämpning upp till 47 dB för hela fasaden kan lösas med det bullerdämpande treglaset CLIMATOP. Vid högre krav krävs kopplade konstruktioner av olika slag (kontakta oss för mer info). Saint-Gobain glass har en unik databas med över 300 ljudtester och över 16 000 simuleringar från stordatormiljön ISACO, alla med sin egen ljudkurva. Därmed är vi akustikerns bäste vän.