Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Termisk komfort

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Energiglas från Saint-Gobain Glass  bromsar värmen på väg ut ur byggnaden och solskyddsglasen bromsar värmen på väg in i byggnaden. Båda är nyckelkomponenter i fasadlösningar som minimerar risken för kallras så väl som övertemperaturer.

Syfte

Att säkerställa att godtagbara termiska komfortnivåer uppnås via ändamålsenlig design och lämplig styrning för att bibehålla en termiskt behaglig miljö för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Simulering av termiskt klimat (eller en analytisk mätning eller utvärdering av termiska komfortnivåer i byggnaden) har utförts, genom användning av PMV-index (predicted mean vote) och PPD-index (predicted percentage of dissatisfied) i enlighet med SS-EN ISO 7730:2006 och med full hänsyn till säsongsvariationer. Denna simulering används för att bestämma nivån av termisk komfort i byggnaden. I synnerhet är inomhustemperaturen under vinter- och sommarsäsongerna i linje med de rekommenderade komfortkriterierna.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Solskyddsglas är en effektiv lösning på solavskärmning och kan också reducera värmetransmissionen. Nedan visas en lista med förslag på fasaduppbyggnader baserat på fullspektral beräkning i SSF ESBO eller IDA ICE. Med fallande ljustranmission kan man nå mer kostnadseffektiva fasaduppbyggnader och mer utblick. En fasad med invändig avskärmning är oftast mer kostnadseffektiv än utvändig. Att enbart använda solskyddsglas är ofta den billigaste lösningen.

Glass comparaison

S86 står för utvändig duk Soltis 86 och VS står för invändig duk Verosol Silverscreen.

Det finns också dynamiska lösningar från Glassolutions monterade i isolerrutan: Climatop Screen med integrerade persienner och Sageglass med elektrisk toning, samt Microshade som avskärmar solstrålar över en viss solvinkel ger på olika vis en maximal utblick kombinerat med god ljuskvalitet.

 

Man & child