Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Med glas i alla dess former (speglasr, väggbeklädnad, mellanväggar et c, har man ett material som aldrig avger VOC.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med glas i alla dess former (speglasr, väggbeklädnad, mellanväggar et c, har man ett material som aldrig avger VOC.

Syfte

Att främja en hälsosam inomhusmiljö genom att uppmuntra till användning av lämplig ventilation och utrustning samt lämpliga ytskikt.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minimerade källor till luftförorening (4 poäng)

  • Upprätta en luftkvalitetsplan (1poäng)
  • Ventilation (1 poäng)
  • Emissioner från byggnadsprodukter (1poäng) där minst fyra av de fem produkttyperna i tabell 17 uppfyller kraven gällande emissionsnivåer, provning och ytterligare krav. Tabell 17 inkluderar exempelvis Färg och ytskikt inomhus, Golvmaterial (även avjämningsmaterial och massagolv), Isoleringsmaterial i tak och vägg, samt akustiska och termiska isoleringsmaterial.
  • Mätning av inomhusluftens kvalitet i färdig byggnad (1 poäng)

Anpassningsförmåga – potential för naturlig ventilation (1 poäng)
 
 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glas och glaspartier finns inte med bland de sex kategorier som behandlas av BREEAM-SE. Glas (belagt, härdat, mönstrat glas etc.) är till sin natur ett inert material som inte avger några VOC:er. Tätningsmaterialet (i tvåglasfönster) och PVB-skiktet (i laminerat glas, SGG STADIP) har testats och avger mycket litet VOC:er. 

Eftersom de betraktas som dekorativa tillägg efter byggskedet behandlas inte heller speglar och lackerat glas i BREEAM SE-specifikationerna. Men båda spelar ändå en viktig roll i byggnadens utformning när det gäller att skapa utrymme och ljus. MIRALITE REVOLUTION är en spegel med mycket låg VOC-halt (≤10 µg/m3 luft).

Väggar och möbler kan dekoreras med:

  • Speglar (MIRALITE REVOLUTION, MIRALITE SAFE) ;
  • Lackerat glas (PLANILAQUE EVOLUTION/DECOLAQUE, PLANILAQUE STADIP, MY DECOLAQUE, VITRIO, DECOLIT, MAGNETIC glasanslagstavla) ;
  • Emalj (PICTUREit, MY DECOPRINT, EMALIT, SERALIT, OPALIT, CREA-LITE).
  • I de franska bestämmelserna om VOC och byggprodukter som infördes i april 2011 har våra speglar och lackerade glas det högsta betyget, A+ (<1000 µg/m3 total VOC-halt och <10 µg/m3 formaldehyd).

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Calumen_Live_Website

Bestäm ljus-, energi-, värme- och ljudegenskaperna för dina glaspartier eller hitta en lämplig glasprodukt till ditt projekt

esbo_logo

Ett simuleringsverktyg som beräknar solskyddens energi- och effektbesparingsfördelar utifrån produktdata från Saint Gobain.