Saint-logo
Glas och fönster från Saint-Gobain Glass

Fasadlösningar från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Dagsljus.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Glass är den enda glastillverkare som släppt fullspektrala data till SSF ESBO och IDA ICE.Det innebär att med våra produkter kan man ta fram mer exakta beräkningar för hela fasaden. Beräkningar som kan dokumenteras för certifiering och exporteras till IDA ICE för beräkning. Observera att varje beräkning är unik, i de här fallen föreskriver man en lösning där ”eller likvärdigt” måste bevisas med en beräkning i SSF ESBO.  Saint-Gobain har också marknadens ljusaste energiglas. ECLAZ är det enda energiglas på marknaden som faktiskt höjer ljustransmissionen jämfört med floatglaset det ligger på.

Syfte

Att säkerställa att dagsljus, artificiell belysning och brukarstyrning har beaktats i projekteringsskedet, för att säkerställa bästa praxis avseende visuella krav och komfort för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 4 delar:

Skallkrav (prerequisite)

All fluorescerande belysning och kompaktlysrör är försedda med ballast/ transformatorer/drivdon av högfrekvenstyp.

Bländningsstyrning (1 poäng)

Risken för bländning har minimerats i alla relevanta delar av byggnaden genom en strategi för bländningsstyrning, antingen genom byggnadens utformning och läge eller genom designåtgärder.

Dagsljus (upp till 4 poäng – beroende på byggnadstyp)

Denna indikator ställer krav på att relevanta ytor i byggnaden uppfyller god praxis för dagsljusfaktor och andra kriterier.

Utblick (1 poäng)

När 95 % av golvytan i relevanta delar av byggnaden finns inom X meters avstånd från ett fönster eller en permanent öppning som ger adekvat utblick.

Belysning inom- och utomhus (1 poäng)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Glass har genom åren tagit fram allt ljusare energiglas, se diagram nedan. Tänk på att g-värde <0,50 knappast längre är möjligt när man använder energiglas med hög ljustransmission

u-varde

Nedan en lista med förslag på fasaduppbyggnader baserat på fullspektral beräkning i SSF ESBO eller IDA ICE. Med fallande ljustranmission kan man nå mer kostnadseffektiva fasaduppbyggnader och mer utblick. En fasad med invändig avskärmning är oftast mer kostnadseffektive än utvändig. Att enbart använda sig av solskyddsglas är oftast den billigaste lösningen.

Table glass comparaison

S86 står för utvändig duk Soltis 86 och VS står för invändig duk Verosol Silverscreen

Det finns också dynamiska lösningar från Glassolutions monterade i isolerrutan: Climatop Screen med integrerade persienner och Sageglass med elektrisk toning, samt Microshade som avskärmar solstrålar över en viss solvinkel ger på olika vis en maximal utblick kombinerat med god ljuskvalitet

75/60 (ECLAZ TGU), g-sys with outside shading app 0,15 (can be checked in SSF ESBO program)
70/55 (XN TGU) g-sys with outside shading down to 0,10
62/35 (SKN 165) g-sys with INSIDE shading down below 0,20
63/31 (Xtreme 70/33), g-sys with INSIDE shading down below 0,15
52/26 (Xtreme 60/28), g-sys with INSIDE shading down below 0,13
41/19 (Xtreme 50/22), g-sys with INSIDE shading down towards 0,10

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Calumen_Live_Website

Bestäm ljus-, energi-, värme- och ljudegenskaperna för dina glaspartier eller hitta en lämplig glasprodukt till ditt projekt

esbo_logo

Ett simuleringsverktyg som beräknar solskyddens energi- och effektbesparingsfördelar utifrån produktdata från Saint Gobain.