sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Inn 01 Innovation.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass är resultatet av 25 års nyskapande forskning inom dynamiskt glas med tunna lager. Detta dynamiska glas som skyddas av mer än 500 internationella patent utnyttjar en unik teknik för att välja de bästa nivåerna av naturligt ljus och minskar mängden energi som krävs för luftkonditionering, uppvärmning och belysning.

Syfte

Att stödja innovationer inom byggindustrin genom att uppmärksamma och premiera hållbarhetsrelaterade fördelar som inte belönas via de vanliga BREEAM-SE-indikatorerna.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng är tillgängliga, utöver den samlade BREEAM-SE-poängen på 100 %, genom en kombination av följande:

Alternativ 1: Byggnaden uppnår exemplarisk nivå genom att uppfylla definierade kriterier för exemplarisk nivå i en eller flera av följande BREEAM-SE indikatorer:

 • 1.a Man 05 Förvaltning
 • 1.b Hea 02 Luftkvalitet inomhus
 • 1.c Ene 04 Utformning för låga koldioxidutsläpp
 • 1.d Tra 03a Alternativa transportsätt eller Tra 03b Alternativa transportsätt
 • 1.e Wat 01 Vattenanvändning
 • 1.f Mat 01 Livscykelpåverkan
 • 1.g Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror
 • 1.h Mat 07 Farliga ämnen
 • 1.i Wst 01 Hantering av byggavfall
 • 1.j Wst 02 Återvunnen ballast
 • 1.k Wst 05 Klimatanpassning

Alternativ 2: Genom att använda ”godkända innovationer”. En innovationspoäng kan tilldelas för varje ansökan om byggnaden uppfyller de definierade kriterierna i ett ansökningsformulär, som också godkänns av SGBC.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass är en tillgång för att uppnå exemplariska prestandanivåer i fråga om:

- Minskat miljöavtryck tack vare minskat energibehov, mindre system för värme, ventilation och luftkonditionering samt mindre effektbehov för olika utrustningar.

- Mindre rengöring och underhåll tack vare att det inte finns några markissystem eller rörliga delar i SageGlass-systemet.

- Mindre skador på inredningsmaterial (mattor, väggbeklädnader, värdefull konst, osv.) samt följaktligen lägre utbytesfrekvens tack vare att SageGlass blockerar 98% av solstrålarna som orsakar blekning.

- Bättre välbefinnande och komfort för de boende i byggnaden - och utan högre energikostnader. SageGlass systemet omfattar avancerade verktyg för att hantera dagsljus, bländande sken, värmekomfort samt energiåtgång på samma gång. Styrningen kan ske automatiskt, med manuell frikoppling eller helt manuellt.

 

Dessutom innebär SageGlass dynamiska glassystem en revolutionerande teknik som är resultatet av mer än 25 års innovativ forskning. Det är således en given kandidat till en utmärkelse för godkänd uppfinning.

Man woman working tinted

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.