sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Hea 05 Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass är lika mångsidigt som dynamiskt - det kan enkelt och utan problem blandas med många olika glasvarianter för att uppfylla tillämpliga akustiknormer.

Syfte

Att säkerställa att byggnadens ljudmiljö, inklusive ljudisolering, når upp till lämplig standard utifrån byggnadens ändamål.

Bedömningskriterier

(För 1 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass C enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås, samt att Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig,

(För 2 poäng) Två akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 3 poäng) Fyra akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 4 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Varje gång ett nytt utrymme ska utformas eller renoveras är det viktigt att ta med akustikfaktorn i beräkningen. Oönskat buller kan påverka användarnas hälsa negativt och kan leda till minskat välbefinnande. För att minska utvändigt buller, finns SageGlass i både två- och treglasutförande. Ljudisoleringsegenskaperna kan också förbättras genom att kombinera två glasrutor med olika tjocklek eller genom tillägg av ett särskilt akustiklaminat. För bästa resultat bör en lufttät ram av hög kvalitet användas.

Dessutom ersätter det tysta SageGlass persienner och mekaniska markiser som är en aktiv källa till buller.

woman relaxed