sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Hea 04 Termisk komfort

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass tonas ner när solljuset är för starkt och tonas upp när energiintaget behöver ökas, vilket ger komfortvärme för de boende året runt.

Syfte

Att säkerställa att godtagbara termiska komfortnivåer uppnås via ändamålsenlig design och lämplig styrning för att bibehålla en termiskt behaglig miljö för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Simulering av termiskt klimat (eller en analytisk mätning eller utvärdering av termiska komfortnivåer i byggnaden) har utförts, genom användning av PMV-index (predicted mean vote) och PPD-index (predicted percentage of dissatisfied) i enlighet med SS-EN ISO 7730:2006 och med full hänsyn till säsongsvariationer. Denna simulering används för att bestämma nivån av termisk komfort i byggnaden. I synnerhet är inomhustemperaturen under vinter- och sommarsäsongerna i linje med de rekommenderade komfortkriterierna.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Genom dess effektiva isolerings- och dynamiska solkontrollegenskaper, ger SageGlass produkter värmekomfort såväl på vintern som på sommaren. SageGlass kan i synnerhet hjälpa till att minska värmerelaterade obehag till följd av direkt solljus. Observera att glaset ska monteras i en lufttät ram med erforderliga isoleregenskaper.

Hela sektioner med SageGlass-fönster, enskilda fönster eller separata zoner inom en SageGlass-panel kan tonas enligt vad brukarna/utrymmet kräver, antingen automatiskt eller genom brukarnas styrning.

Living room sun

 

SageGlass Living room shade

 

 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.