sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Hea 01 Visuell komfort

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Genom att använda glas som tonas automatiskt eller vid behov, men som hela tiden är transparent (från 1 % synligt ljus vid helt nedtonat läge till 60 % synligt ljusinsläpp vid helt klart läge, kan de boende njuta av utomhusmiljön oavsett väderförhållanden och utan persienner eller markiser).

Syfte

Att säkerställa att dagsljus, artificiell belysning och brukarstyrning har beaktats i projekteringsskedet, för att säkerställa bästa praxis avseende visuella krav och komfort för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 4 delar:

Skallkrav (prerequisite)

All fluorescerande belysning och kompaktlysrör är försedda med ballast/ transformatorer/drivdon av högfrekvenstyp.

Bländningsstyrning (1 poäng)

Risken för bländning har minimerats i alla relevanta delar av byggnaden genom en strategi för bländningsstyrning, antingen genom byggnadens utformning och läge eller genom designåtgärder.

Dagsljus (upp till 4 poäng – beroende på byggnadstyp)

Denna indikator ställer krav på att relevanta ytor i byggnaden uppfyller god praxis för dagsljusfaktor och andra kriterier.

Utblick (1 poäng)

När 95 % av golvytan i relevanta delar av byggnaden finns inom X meters avstånd från ett fönster eller en permanent öppning som ger adekvat utblick.

Belysning inom- och utomhus (1 poäng)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass gör att mer glas kan användas för att åstadkomma en direkt siktlinje till utomhusmiljön från bebodda utrymmen utan att kompromissa med energiåtgång och komfort. Dessutom är SageGlass hela tiden transparent, också i sitt mörkaste läge, varför användare alltid kan njuta av utsikten genom glaset och ha en förbindelse med utsidan - till skillnad från då persienner och markiser används.

Mountain view trough SageGlass

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.