sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande kriteriet Ene 01 Minskad energianvändning.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 14 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tack vare sina dynamiska egenskaper minimerar SageGlass energibehovet genom att minska värmeförbrukningen på vintern, luftkonditioneringen på sommaren samt elbelysningen under hela året.

Syfte

Att uppmuntra och främja byggnader vars utformning minimerar det driftmässiga energibehovet.

Bedömningskriterier

Skallkrav (prerequisite)

Gällande lagkrav på energiprestanda uppfylls.

Användning av godkänt energiberäkningsprogram (upp till 14 poäng)

Antalet tilldelade poäng baseras på den procentuella förbättringen av den bedömda utformningens beräknade energiprestanda (BEPI, Building Energy Performance Index) i förhållande till BFS 2017:5 BBR 25-standardens krav på energiprestanda (CSBEPI, Current Standards Building Energy Performance Index). Den procentuella förbättringen används för att avgöra antalet poäng som ska tilldelas, i enlighet med tabellen nedan:

BREEAM-SE 2017 Poäng Procentuell förbättring
  1 3 %
  2 5 %
  3 8 %
  4 11 %
  5 16 %
Miniminivå för Excellent 6 20 %
  7 24 %
  8 28 %
  9 33 %
Miniminivå för Outstanding 10 40 %
  11 50 %
  12 60 %
  13 80 %
  14 100 %

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Under sommaren kan en blockering av solljuset minska belastningen på byggnadens klimatsystem. Å andra sidan kan intag av solljus under vintern minska den energi som går åt för att värma upp byggnaden. På så sätt kan årstidernas variation i kombination med dagsljuskontroll säkerställa optimala energiprestanda för glasfasaden med SageGlass-rutor.

Visste du det här?

Att kunna hantera värmeförluster med hjälp av effektiva fönster, innebär en genomsnittlig besparing på 20 % av energikostnaderna, samtidigt som kallraseffekten minskar.

man woman working shade