Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Wst 01 Hantering av byggavfall. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att främja resurseffektivitet via en effektiv och lämplig hantering av byggavfall.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 2 delar:

Minskning av byggavfall (2 poäng)

(1 poäng) Lämpliga mål har formulerats för mängden icke-farligt avfall och farligt avfall som uppkommer på platsen. Mängden byggavfall som uppkommer mäts och följs regelbundet upp mot målen.

(2 poäng) Det finns rutiner för att sortera, återanvända och återvinna byggavfall med uppdelning i åtminstone fem definierade avfallskategorier (se Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning: klicka här), om möjligt direkt på byggarbetsplatsen. Sortering på annan plats är endast ett alternativ om det inte är möjligt att sortera direkt på byggarbetsplatsen.

Minskade mängder avfall på deponi (1 poäng)

En betydande mängd icke-farligt bygg- och rivningsavfall (när relevant) som har uppkommit genom projektet har styrts bort från deponi enligt tabell 44.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

När det gäller vårt byggavfall har glas en mycket liten miljöpåverkan, vilket gör det till ett förstahandsval för gröna byggnader. Eftersom glas och glasenheter fabrikstillverkas och levereras monteringsfärdiga uppkommer inget tillskärningsavfall på byggplatsen. Bara ett eller två element används som skydd under leveransen. De är tillverkade av papp, plast eller trä och kan återanvändas på byggarbetsplatsen. De ställ som används under transporten återsänds till glasbearbetningsföretaget.

 

När det gäller rivningsavfall så arbetar Saint-Gobain på en ny återvinningskanal för att ge glaset nytt liv. Därför har nya återvinningsprojekt lanserats i Frankrike och Storbritannien. Där samlas glasavfall från fönster och glaspartier in istället för att destrueras och förs på nytt in i tillverkningsprocessen efter att de har behandlats och sorterats av ett återvinningsföretag.

 

recycled-windows

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

I två länder, Frankrike och Storbritannien, utvecklas nya anläggningar för att återvinna innehållet vid livscykelns slut.