Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror.   

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att uppmuntra och främja föreskrivande och inköp av byggvaror som är anskaffade på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Plan för hållbar upphandling (1 poäng)

I slutet av det tidiga programhandlingsskedet har kunden eller byggherren en dokumenterad policy och dokumenterade rutiner som fastställer krav för inköp som alla leverantörer och upphandlare måste följa, kopplat till ansvarsfull anskaffning av byggvaror. Den dokumenterade policyn och de dokumenterade rutinerna måste uppmuntra föreskrivande av produkter som innehar certifiering för ansvarsfull anskaffning framför liknande produkter utan certifiering.

Ansvarsfull anskaffning av byggvaror (upp till 3 poäng)

De tillgängliga poängen för ansvarsfull anskaffning (se nedan) kan tilldelas när de tillämpliga byggvarorna (se tabell 36 i manualen) anskaffas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med BREEAM-SE:s metod.

Poäng för ansvarsfull anskaffning Uppnått procenttal för ansvarsfull anskaffning
3 ≥ 36
2 ≥ 20
1 ≥ 10

Kriterier för exemplarisk nivå

För att erhålla en innovationspoäng för denna BREEAM-SE-indikator ska ett procenttal på åtminstone 52 % har uppnåtts för ansvarsfull anskaffning.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Glass har vid alla sina floatglasanläggningar och sandtäkter infört ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14 001 och erkänt av BREEAM:s certifieringsmodeller för ansvarsfull utvinning (RSCS). Dessutom är många av våra råvaruanläggningar för glas (sandutvinning och sodaframställning) certifierade enligt ISO 14001. Inom Saint-Gobain har vi infört en policy för ansvarsfull utvinning för att främja specificering och upphandling av ansvarsfullt anskaffade byggprodukter.

 

material-ingredients