Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Mat 01 Livscykelpåverkan. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 6 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Glass har genomfört livscykelanalyser (LCA) av företagets produkter och publicerat resultaten i ett stort antal EPD:er (miljövarudeklarationer) i enlighet med internationella normer. EPD:erna omfattar 18 produktfamiljer och över 165 glaskonfigurationer.

Syfte

Att uppmuntra och främja användningen av tillförlitliga och lämpliga verktyg för livscykelanalys och, som en följd av detta, föreskrivande av byggnadsmaterial med en låg miljöpåverkan (vilket innefattar inbäddad koldioxid) under byggnadens hela livscykel.

Bedömningskriterier

Livscykelanalys (1-5 poäng)

Projektet använder sig av ett verktyg för livscykelanalys (LCA) för att mäta byggnadselementens miljöpåverkan under livscykeln. Livscykelanalysen innefattar åtminstone de obligatoriska byggnadselement som anges i avsnittet ”Materials assessment scope” i BREEAM-SE Mat 01-beräkningsverktyget (förutsatt att dessa byggnadselement ingår i byggnaden). Procenttal som uppnåtts enligt BREEAM-SE Mat 01-beräkningsverktyget och antalet tilldelade poäng.

EPD, Miljövarudeklaration (1 poäng)

Åtminstone fem produkter som föreskrivits i projekteringsskedet (DS) och byggts in i den färdiga byggnaden (PCS) har verifierade EPD:er (Miljödeklarationer).

Kriterier för exemplarisk nivå

Åtminstone tio produkter som föreskrivits i projekteringsskedet (DS) och byggts in i den färdiga byggnaden (PCS) har verifierade EPD:er (Miljödeklarationer).

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Inom ramen för vårt miljöarbete analyserar och förbättrar vi kontinuerligt våra produkter för att minimera deras miljöpåverkan under alla skeden i livscykeln. Saint Gobain Glasskoncernen är den första glastillverkaren i världen som har genomfört en komplett livscykelanalys (LCA) av sina produkter, allt utfört i enlighet med internationella normer (ISO 14025, 14040 och 14044) och under tillsyn av en fristående instans.

 

Resultaten från produktens LCA (ingår i miljövarudeklarationen - EPDn) kan användas för att  utvärdera hela byggnadens miljöpåverkan och kunna påverka valen i riktning mot mer hållbara och miljövänliga material. Saint-Gobain har publicerat ett stort antal EPD:er i enlighet med internationella normer. EPD:erna omfattar 18 produktfamiljer och över 165 glaskonfigurationer.

 

epd-verified-logo

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

epd_verified

På begäran kan vårt ekoinnovationsteam ta fram erforderliga EPD (miljöproduktdeklarationer) för en viss glaskonfiguration.