Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Inn 01 - Innovation.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
10 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Forskning och innovation är själva hjärtat i Saint-Gobains företagsstrategi. 2017 rankades koncernen för sjätte året i rad bland världens 100 främsta innovatörer. Tack vare koncernens ekoinnovationspolicy arbetar Saint-Gobain också med utveckling av innovativa glaslösningar som bidrar till att minska byggnaders och infrastrukturers miljöpåverkan under deras hela livscykel och samtidigt öka de boendes välbefinnande.

Syfte

Att stödja innovationer inom byggindustrin genom att uppmärksamma och premiera hållbarhetsrelaterade fördelar som inte belönas via de vanliga BREEAM-SE-indikatorerna.

Bedömningskriterier

Upp till 10 poäng är tillgängliga, utöver den samlade BREEAM-SE-poängen på 100 %, genom en kombination av följande:

Alternativ 1: Byggnaden uppnår exemplarisk nivå genom att uppfylla definierade kriterier för exemplarisk nivå i en eller flera av följande BREEAM-SE indikatorer:

 • 1.a Man 05 Förvaltning
 • 1.b Hea 02 Luftkvalitet inomhus
 • 1.c Ene 04 Utformning för låga koldioxidutsläpp
 • 1.d Tra 03a Alternativa transportsätt eller Tra 03b Alternativa transportsätt
 • 1.e Wat 01 Vattenanvändning
 • 1.f Mat 01 Livscykelpåverkan
 • 1.g Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror
 • 1.h Mat 07 Farliga ämnen
 • 1.i Wst 01 Hantering av byggavfall
 • 1.j Wst 02 Återvunnen ballast
 • 1.k Wst 05 Klimatanpassning

Alternativ 2: Genom att använda ”godkända innovationer”. En innovationspoäng kan tilldelas för varje ansökan om byggnaden uppfyller de definierade kriterierna i ett ansökningsformulär, som också godkänns av SGBC.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

 

Innovation är en central del av Saint-Gobains strategi och vi utnyttjar den mest avancerade tekniken för att utveckla lösningar som höjer komforten och välbefinnandet hos slutanvändarna.

Här följer några exempel från de två senaste åren på Saint-Gobains innovationer för förbättrad komfort och hållbarhet hos byggnader:

 • SGG MIRALITE PURE, en spegel som förenar en oöverträffad kvalitetsnivå med unika miljöegenskaper tack vare dess vattenbaserade skyddsfärg och en sammansättning utan tillsatt bly. Detta tekniska genombrott medför bättre arbetsförhållanden, skyddar välbefinnandet och hälsan och har en så gott som obefintlig VOC-halt.
 • CLIP-IN SILENCE DOORS, ett dörrsystem på gångjärn och tappar som garanterar optimal ljudisolering och som har häpnadsväckande ljudegenskaper, upp till 42 dB dämpning vid användning i mellanväggar.
 • Digitalt tryck på glas: Traditionella glasprodukter kan nu levereras med högkvalitativt tryck av logotyper, skyltar, bilder och mönster (PICTUREit, VIEWGLASS, My DecoPrint, Crea-Lite).
   
  Saint-Gobains glasprodukter kan också vara en tillgång för att uppnå fördelar som t.ex.:
 • Ergonomisk strategi: att främja hälsosamt, bekvämt och produktivt arbete genom att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad till dem som använder den. Tack vare sin genomskinlighet skänker glas, när det används som skiljevägg, komfort, produktivitet och välbefinnande åt de boende.
 • Miljömässigt fördelaktiga ytskikt och inredningar. Eftersom speglar (SGG MIRALITE REVOLUTION och SGG MIRALITE PURE) eller lackerat glas (SGG PLANILAQUE EVOLUTION/DECOLAQUE) kan användas i möbler och bidra till deras miljövänlighet tack vare vår ekoinnovationsprocess, som är baserad på livscykelanalysen av våra produkter. 

 

hand-sun