Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Hea 05 Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain glass erbjuder ett urval av ljudisolerande glaspartier som stänger ute buller och skapar en lugn och tyst inomhusmiljö. För interiört bruk kan vi i samarbete med Vetrotech lösa de flesta krav på brand, inbrott och ljud med enkelglas. Enkelglas har bara halva speglingen jämfört med tvåglas och ger en bättre ljustranmission.

Syfte

Att säkerställa att byggnadens ljudmiljö, inklusive ljudisolering, når upp till lämplig standard utifrån byggnadens ändamål.

Bedömningskriterier

(För 1 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass C enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås, samt att Före färdigställande av byggnaden ska ljudprovning utföras av en ljudsakkunnig,

(För 2 poäng) Två akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 3 poäng) Fyra akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

(För 4 poäng) Alla akustiska parametrar för ljudklass B enligt SS 25268:2007 eller SS 25267:2004 uppnås.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

CLIP-IN SILENCE används i dörrar och mellanväggar och är ett modulsystem för glasmellanväggar med upp till 48 dB ljuddämpning. För att garantera optimal ljudisolering använder systemet det ljudtäta laminerade glaset STADIP SILENCE med inbyggd ljuddämpande folie. Glasmellanväggar av typen STADIP SILENCE kan minska bullerbelastningen utan att dagsljuset stängs ute.

 

children-jumping