Saint-logo
Design- och inredningsglas från Saint-Gobain Glass

Design- och Inredningsglas från Saint-Gobain Glass bidrar till poäng i BREEAM-SE 2017 gällande Hea 01 Visuell komfort.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Vi erbjuder ett brett urval av lösningar med hög ljustransmission (upp till 90 % ljustransmittans), som skapar ljusare interiörer och ger dem som vistas i byggnaden tillräcklig tillgång till dagsljus.

Syfte

Att säkerställa att dagsljus, artificiell belysning och brukarstyrning har beaktats i projekteringsskedet, för att säkerställa bästa praxis avseende visuella krav och komfort för byggnadens brukare.

Bedömningskriterier

Den här indikatorn är uppdelad i 4 delar:

Skallkrav (prerequisite)

All fluorescerande belysning och kompaktlysrör är försedda med ballast/ transformatorer/drivdon av högfrekvenstyp.

Bländningsstyrning (1 poäng)

Risken för bländning har minimerats i alla relevanta delar av byggnaden genom en strategi för bländningsstyrning, antingen genom byggnadens utformning och läge eller genom designåtgärder.

Dagsljus (upp till 4 poäng – beroende på byggnadstyp)

Denna indikator ställer krav på att relevanta ytor i byggnaden uppfyller god praxis för dagsljusfaktor och andra kriterier.

Utblick (1 poäng)

När 95 % av golvytan i relevanta delar av byggnaden finns inom X meters avstånd från ett fönster eller en permanent öppning som ger adekvat utblick.

Belysning inom- och utomhus (1 poäng)

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

Med högre ljustransmitans (upp till 91 %) än konventionellt glas så kan våra klara floatglasprodukter PLANICLEAR och DIAMANT bidra till att skapa ljusare interiörer.

 

Dessutom ger antireflexglaset SGG VISION-LITE II god sikt och har hög genomskinlighet (över 97 % transmittans för synligt ljus). Glaset har cirka 8 gånger mindre reflexion än konventionellt glas och ger optimal återgivning och kontrast. SGG VISION-LITE II är idealiskt för användning i innerväggar, Tv-studios, ljudbås, skyddsskärmar etc.

 

Vårt glas erbjuder ett stort antal möjligheter:

  • CLIP-IN, ett system med flyttbara glasmellanväggar
  • Genomskinligt, färgrikt, strukturerat och mönstrat glas (DECORGLASS, U GLAS, STADIP COLOR, PARSOL, PICTUREit) låter ljuset spridas samtidigt som olika grader av siktkontroll skapas i ett rum
  • Det laminerade glaset PRIVA-LITE som kan kopplas om direkt mellan genomskinligt och opakt
  • Speglar (t.ex. MIRALITE REVOLUTION) kan hjälpa till att lysa upp små, mörka rum. Genom att de återspeglar solljuset ökar de mängden dagsljus i rummet. Med sin förmåga att fånga upp och reflektera ljus är MIRALITE REVOLUTION idealisk för användning i alla bostadsrum, särskilt där det finns behov av att kompensera bristande tillgång på ljus.

girl-beauty