Gyproc logo
Bjälklag från Gyproc

Gyproc produkter för bjälklag bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 07 Farliga ämnen

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter finns registrerade i BASTA-registret, vilket verifierar att de krav och riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH är uppfyllda. Vi erbjuder fullständig miljö- och systemdokumentation för våra produkter och system för bjälklag.

Syfte

Att uppmuntra till användning av produkter som inte innehåller några farliga ämnen, eller låga nivåer av farliga ämnen, och har en liten negativ inverkan på hälsa och miljö. Dessutom syftar indikatorn till att förenkla framtida återanvändning av produkter och material från byggnaden och att underlätta identifieringen av farliga ämnen.

Bedömningskriterier

Loggbok och utfasning av farliga ämnen – Byggvaror och kemiska produkter (1 poäng)

Fasta byggvaror i byggnadselement och alla ohärdade kemiska produkter som är inbyggda i byggnaden uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen, som återfinns i BREEAM manualen i tabell 41, så som cancerframkallande, hormonstörande eller PBT/vPvB. Produkterna ska vara dokumenterade i en loggbok.

Byggnadselement enligt BSAB som ska kontrolleras och dokumenteras:

  • E – Platsgjutna konstruktioner
  • F – Murverk
  • G – Konstruktioner av monteringsfärdiga element
  • H – Konstruktioner av längdformvaror
  • I – Skikt av termoisolervaror
  • J – Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
  • K – Skikt av skivor
  • L – Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar m.m.
  • M – Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
  • N – Kompletteringar av sakvaror m.m.
  • Z – Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

Loggbok och utfasning av farliga ämnen – installationsprodukter (1 poäng)

Installationsprodukter enligt listan nedan uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen enligt tabell 41 i BREEAM manualen. Installationsprodukter är dokumenterade i samma loggbok som byggvaror.

Installationsprodukter som ska kontrolleras och dokumenteras:

  • PD – Brunnar och dylikt i mark
  • PN – Rörledningar m.m.
  • PP – Anordningar för förankring, expansion, skydd m.m. av rörledning
  • PR – Brunnar, spygatter, golvrännor m.m.
  • PS – Ventiler m.m. i vätskesystem och gassystem
  • PU – Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
  • PVB – Tappventiler, blandare m.m. i tappvattensystem
  • QK – Ljuddämpare
  • QL – Ventilationskanaler m.m.
  • QM – Luftdon m.m.
  • Isolering av installationer
  • SBF – Kanalsystem
  • SBQ – Kanalisation av elinstallationsrör
  • SC – El- och telekablar m.m.
  • SD – Skarvar, förbindningsdon och dylikt i el- eller telesystem
  • SM – Uttag i elkraftsystem
  • SN – Ljusarmaturer, ljuskällor m.m

Kriterier för exemplarisk nivå

Produkter i ytskikt och/eller som är avsedda för direktkontakt med människor eller dricksvatten uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen, enligt tabell 41, och riskminskningsämnen enligt tabell 43 i BREEAM manualen. Produkterna ska även vara dokumenterade i en loggbok.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc produkter innehåller inga farliga ämnen. Alla våra produkter finns registrerade i BASTA-registret, vilket verifierar att de krav och riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH är uppfyllda. Produkterna är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus. Dessa två fristående bedömningsverktyg har något fler bedömningskriterier, se respektive webbsida för mer information.

Gyproc arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda samt uppdaterade i miljödatabaserna. Vi erbjuder elektroniska byggvarudeklarationer, upprättade enligt reglerna i eBVD 1.0 (eBVD 2015), för samtliga våra produkter och de finns registrerade byggmaterialindustriernas eBVD-databas.

Gyproc produkter finns registrerade i BASTA-registret

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier