Gyproc logo
Bjälklag från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Mat 03 Ansvarsfull anskaffning av byggvaror

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
4 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Råmaterialleverantören, Saint-Gobain Placo Iberica, är miljöcertifierat enligt ISO 14 001

Syfte

Att uppmuntra och främja föreskrivande och inköp av byggvaror som är anskaffade på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningskriterier

Plan för hållbar upphandling (1 poäng)

I slutet av det tidiga programhandlingsskedet har kunden eller byggherren en dokumenterad policy och dokumenterade rutiner som fastställer krav för inköp som alla leverantörer och upphandlare måste följa, kopplat till ansvarsfull anskaffning av byggvaror. Den dokumenterade policyn och de dokumenterade rutinerna måste uppmuntra föreskrivande av produkter som innehar certifiering för ansvarsfull anskaffning framför liknande produkter utan certifiering.

Ansvarsfull anskaffning av byggvaror (upp till 3 poäng)

De tillgängliga poängen för ansvarsfull anskaffning (se nedan) kan tilldelas när de tillämpliga byggvarorna (se tabell 36 i manualen) anskaffas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med BREEAM-SE:s metod.

Poäng för ansvarsfull anskaffning Uppnått procenttal för ansvarsfull anskaffning
3 ≥ 36
2 ≥ 20
1 ≥ 10

Kriterier för exemplarisk nivå

För att erhålla en innovationspoäng för denna BREEAM-SE-indikator ska ett procenttal på åtminstone 52 % har uppnåtts för ansvarsfull anskaffning.

 

För mer information och detaljerad beskrivning av bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc har stort fokus på materialval och vill främja inköp av material som är ansvarsfullt tillverkade och utvunna. Vi arbetar kontinuerligt med miljö- och kvalitetsstrategiska frågor. Både Gyproc gipsfabrik och Saint-Gobains  Placo Iberica-gruva där naturgipset bryts är ISO 14001-certifierade.

Vi har fullständig miljödokumentation för våra produkter och system. Vi har EPD:er på mer än 90 % på vårt sortiment.

Gyproc har EPD:er på mer än 90 % av sortimentet

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier