breeam_logo
Saint-Gobain lösningar för

BREEAM-SE 2017

Version: BREEAM-SE 2017

BREEAM-SE 2017 är den svenska anpassningen av BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) som är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, och också ett av de äldsta och mest spridda systemen i Europa. BREEAM-SE kan användas för att certifiera nyproducerade byggnader eller ombyggnationer, för alla typer av byggnader så som bostäder, skolor, handel och kontor.

 

BREEAM-SE 2017 är den senaste versionen av systemet och gäller för alla nya registreringar i BREEAM fr.o.m 16 december 2017.

Läs mer
Matchande områden
6
10
Matchande kriterier
17
76

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Vårt bidrag Filter

16 lösningar som bidrar

Lösningar för fasad & yttervägg

Lösningar för vattenhantering

Lösningar för undertak

Lösningar för efterbehandling & ytskikt

Lösningar för golv

Lösningar för bjälklag & stomkomplettering

Lösningar för gröna tak & väggar

Lösningar för isolering

Lösningar för akustisk reglering

Lösningar för våtrum

Lösningar för innervägg & skiljevägg