Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Man 4 - Brukarvägledning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Vi erbjuder fullständig miljö- och systemdokumentation för våra produkter och system för ytterväggar.

Syfte

Verka för att det tas fram en loggbok för dokumentation av byggvaror i byggnaden och en brukarvägledning för brukare som saknar teknisk kunskap. Brukarvägledningen beskriver hur byggnaden fungerar och sköts effektivt.

Bedömningskriterier

Följande ska vara uppfyllt:

Första poängen

1. En brukarvägledning för byggnaden har utarbetats
2. Brukarvägledningen är anpassad för icke-teknikkunniga brukare i byggnaden och för andra berörda

Andra poängen

3. Byggvarudeklarationer införskaffas och samlas i en loggbok som biläggs drift- och skötselinstruktionerna. Den ska innehålla minst 70 % av produkterna i listan med prioriterade byggdelar definierade i Mat 8, tabell A. (se nedan)
4. Beskrivning av respektive byggvaras mängd och placering (dokumenterade i tabell A).

Tabell A Byggnadsdelar enligt BSAB

 • E - Platsgjutna konstruktioner
 • F - Murverk
 • G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H - Konstruktioner av längdformvaror
 • I - Skikt av termoisolervaror
 • J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor K Skikt av skivor
 • L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M - Skikt av beläggnings- och beklädningsvaror
 • N - Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z - Konstruktioner av diversemängd, form eller sakvaror

Redovisningskrav:

 • Att loggbok tas fram och används
 • Assessorns inspektion och fotobevis som styrker att loggboken uppfyller kriterierna
 • Omfattning av innehållet i en loggbok

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Vi erbjuder fullständig systemdokumentation för våra produkter och system för ytterväggar. Gyproc tillhandahåller produktdatablad, säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer samt prestandadeklarationer som kan överlämnas till brukare och driftspersonal. Gyproc produkter är registrerade och bedömda i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Samtliga våra produkter finns också registrerade med elektroniska byggvarudeklarationer i byggmaterialindustriernas databas för eBVD:er enligt reglerna för eBVD 2015.

Gyproc Systemsäkring