Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till poäng i BREEAM gällande Ene 6 - Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Silent Wall är ett system som bland annat består av Gyproc rodukterna Glasroc H Storm och THERMOnomic stålprofiler. Silent Wall uppfyller BBRs krav på energieffektivitet och termisk komfort. Fasadsystemet är P-märkt.

Syfte

Stimulera till att åtgärder vidtas som minimerar värmeförluster och luftläckage genom klimatskalet.

Bedömningskriterier

Följande krav ska vara uppfyllda:

Designåtgärder

I byggnader med lager/verksamhetsområde och/eller utrymme/lastbrygga för varuleverans med fordon har alla designåtgärder nedan specificerats eller installerats för att minimera värmeförluster och luftläckage genom klimatskärmen i behandlade/klimatiserade utrymmen.

Prestandamätning i färdig byggnad

  1. Utöver ovanstående tryckprovas klimatskalets lufttäthet enligt SS-EN 13829. Luftläckaget får vara högst 0,4 l/s,Aomm2, vid 50 Pa. Aom är byggnadens omslutningsyta enligt definition i BBR. För att upptäcka eventuellt oönskat luftläckage genom klimatskalet, oönskade köldbryggor och brister i värmeisolering, genomförs en omfattande termografering av byggnadens klimatskal enligt SS-EN 13187.
  2. Eventuella identifierade brister rättas till och därefter genomförs en efterkontroll för att bekräfta att kriterierna är uppfyllda.
  3. Om integrerade fryslager finns, ska dessa testats och tas i drift enligt kriterierna för kylförvaring i BREEAM-indikator Man 1 (detta betyder inte att poäng i BREEAM-indikator Man 1 har erhållits).

 

För mer information om redovisningskrav och bedömningskriterier, vänligen läs BREEAM-SE manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc THERMOnomic med slitsade stålprofiler för ytterväggskonstruktioner är utformat för att minimera värmeförluster och köldbryggor. Stålprofilerna är försedda med stansade hål som minimerar värmeförluster. Systemet består av en rad olika produkter och ger stora möjligheter att anpassa konstruktionen efter rådande krav. T.ex. finns tvärgående profiler som ger utrymme för extra tjock isolering. Konstruktionstjockleken varierar från ca 180 mm till ca 400 mm och man kan därigenom uppnå U-värden som till fullo uppfyller både dagens och framtidens krav på energieffektivitet och termisk komfort.

Glasroc H Storm är en vindskyddsskiva som monteras med fördel på ytterväggar i en- eller flerfamiljshus, kontor, hotell mm. Skivan står emot vatten och därmed att fukt tränger igenom skivan, den kan vara utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader. Skivan har en vattenavvisande ytbeläggning och är CE-märkt i bästa klass, H1. Skivan är diffusionsöppen vilket innebär att eventuell fukt inne i ytterväggen kan transporteras ut ur väggkonstruktionen.

Saint-Gobain Silent Wall med Glasroc H Storm och THERMOnomic